เอซ มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์

บริษัทของเราเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2558 ในเชียงใหม่ ปัจจุบันได้ให้บริการ 2 สาขา และให้บริการในด้านของระบบโรงแรมกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

“Systems Powered by Innovation, Support Driven by Values"

ความเป็นมาของเรา

เอซ มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสาขาแรก ขับเคลื่อนธุรกิจเรื่อยมา ด้วยการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมอยู่เสมอๆ วิสัยทัศน์ของเราเริ่มจากการให้คำปรึกษา การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ ให้กับโรงแรมและเกสเฮ้าส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการช่วยส่งเสริม และให้เกร็ดความรู้สำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการขาย พร้อมๆกับการคาดการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแง่ของการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม

ในปัจจุบัน เอซ มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ ได้ให้บริการสำหรับธุรกิจโรงแรม

อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการจัดการห้องพักครบวงจร การจัดทำเว็บไซต์ และการตลาดออนไลน์สำหรับโรงแรม โดยมีโรงแรมคู่ค้ากว่า 100 แห่งทั่วประเทศ วิสัยทัศน์ของเรา คือ เข้าใจความต้องการของลูกค้าและช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จไปพร้อมๆกัน

เอซ มาร์เก็ตติ้งโซลูชั่นส์

ติดต่อเรา