การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจโรงแรม

ผลงานของเรา

บริษัทของเราให้บริการในส่วนของระบบการจัดการห้องพักและการตลาด ให้กับกลุ่มธุรกิจโรงแรมอิสระ ไปจนถึงรีสอร์ทระดับห้าดาวที่ได้รับรางวัลและการยอมรับในระดับสากล

Hotel Software clients

ลูกค้าของเรา

เรามีความยินดีที่จะร่วมงานกับธุรกิจทุกประเภท เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถร่วมสร้างมูลค่าและเสริมสร้างประสิทธิภาพสำหรับการแข่งขันทางการตลาดให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี กลุ่มลูกค้าของเรามีหลากหลายประเภท อาทิ

Independant Hotel Software
ธุรกิจโรงแรมอิสระ

เราร่วมงานกับโรงแรมอิสระที่มีระบบการบริหารงานด้วยตัวเอง ตั้งแต่โรงแรมขนาดเล็กไปจนถึงโรงแรมขนาดใหญ่ เพื่อช่วยกระตุ้นและเพิ่มโอกาสทางการขายมากขึ้น

Chain Hotel  Clients
ธุรกิจโรงแรมในเครือ

เราร่วมงานกับโรงแรมชั้นนำที่มีโรงแรมในเครืออยู่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ต่างๆ โดยดึงจุดเด่นและเอกลักษณ์ของแต่ละโรงแรมมานำเสนอในช่องทางออนไลน์

Hotel and Guest House Clients
โฮสเทลและเกสต์เฮาส์

สำหรับโฮสเทลและเกสต์เฮาส์ เราได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือให้กับ แบรนด์ของที่พัก ในทุกๆช่องทางการตลาด

เอซ มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์

ติดต่อเรา